مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
 نام سید مهدی
 نام خانوادگی ابراهیمیان
 ایمیل Seyedmehdi.abrahimian@gmail.com
 سمت مسئول امور فرهنگی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 1 / داخلی 115
 
رفتن به بالای صفحه