مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
 نام هادی هادی بوداغی مالیدره
 نام خانوادگی بوداغی مالیدره
 ایمیل h.boudaghy@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول سایت و کارشناس انفورماتیک
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه همکف / داخلی 108
 
رفتن به بالای صفحه