بروزرسانی: 9:3:0 1398/04/26 مسئول دفتر ریاست

 

علی رمضانی

*********************************************

تلفن :           داخلی 175               3 - 33033971 - 011

فکس :                                              33033979 - 011

آدرس پست الکترونیک :            a.ramezani@hadaf.ac.ir

آدرس :  ساری - بلوار فرح آباد ( جاده دریا ) - کیلومتر 5 - موسسه آموزش عالی هدف

رفتن به بالای صفحه