بروزرسانی: 14:44:37 1395/11/19 روسای پیشین موسسه

 

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

آغاز تصدی

پایان تصدی

موقعیت فعلی

آقای دکتر عبدالحسین طحانی

رئیس

1385

1391

  • عضو هیات مؤسس
  •  عضو هیأت علمی
  •  معاون دانشجویی
 

 

رفتن به بالای صفحه