بروزرسانی: 9:1:43 1402/11/25 روسای پیشین موسسه

 

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

آغاز تصدی

پایان تصدی

موقعیت فعلی

آقای دکتر عبدالحسین طحانی

رئیس

1385

1391

  • عضو هیات مؤسس
  •  عضو هیأت علمی

آقای دکتر اسماعیل یزدانی پرائی

رئیس

1391

1402

  • عضو هیات مؤسس
  •  عضو هیأت علمی
 

 

رفتن به بالای صفحه