معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دریافت آیین‌نامه‌های آموزشی
آئین نامه آموزشی جدید ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-93 به بعد [معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 13:31:17 1395/11/14
آئین نامه آموزشی برای دانشجویان ووردی سال تحصیلی 92-91 و 93-92 [معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 13:29:52 1395/11/14
آئین نامه آموزشی برای دانشجویان ماقبل از سال تحصیلی 92-91 [معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 13:27:48 1395/11/14
دستور العمل اجرایی آئین نامه برگزاری امتحانات [معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 13:7:17 1395/11/14
رفتن به بالای صفحه