مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
 نام شبر شبر فیروزیان
 نام خانوادگی فیروزیان
 ایمیل firoozian@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول امور دانشجویی
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن طبقه اول / داخلی 115
 
 نام سید مهدی
 نام خانوادگی ابراهیمیان
 ایمیل Seyedmehdi.abrahimian@gmail.com
 سمت مسئول امور فرهنگی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 1 / داخلی 115
 
 نام هادی
 نام خانوادگی بوداغی مالیدره
 ایمیل h.boudaghy@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول سایت و کارشناس انفورماتیک
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه همکف / داخلی 108
 
 نام شید الله
 نام خانوادگی عابدی
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات
 آدرس و تلفن درب ورودی / 107
 
 نام سید حسن
 نام خانوادگی کریمی
 ایمیل h.p.karimi@gmail.com
 سمت مسئول امور کلاس ها
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 3 / داخلی 141
 
 نام محمد
 نام خانوادگی فرقانی
 ایمیل
 سمت مسئول امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 5 / داخلی 153
 
 نام مرتضی
 نام خانوادگی فتح پور کبریا
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام احسان
 نام خانوادگی خلیلی
 ایمیل
 سمت مسئول دبیرخانه / مسئول امور صندوق رفاه دانشجویان
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه 5 / داخلی 159
 
 نام علی محمد
 نام خانوادگی فیروزنژاد
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام حسین
 نام خانوادگی آقاجانی موزیرجی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام ابوالفضل
 نام خانوادگی رشید زرینی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام محسن
 نام خانوادگی یزدانی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام عارفه
 نام خانوادگی فقیهیان
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام سوده
 نام خانوادگی کیا کجوری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام هانیه
 نام خانوادگی رضایی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام شعبان
 نام خانوادگی فیروزمنش
 ایمیل shf.0111@gmail.com
 سمت مسئول امور اداری - مالی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 5 / داخلی 171
 
 نام کاظم
 نام خانوادگی احمدی گشنیانی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام محمدعلی
 نام خانوادگی عسگری
 ایمیل m.asgari@hadaf.ac.ir
 سمت مدیر امور آموزشی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه 1 / داخلی 123
 
 نام محمد
 نام خانوادگی رمضانی
 ایمیل m.ramezani@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول روابط عمومی و دفتر مدیریت
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 6 / داخلی 8
 
رفتن به بالای صفحه