مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
 نام احسان احسان خلیلی
 نام خانوادگی خلیلی
 ایمیل e.khalili@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول دبیرخانه / مسئول امور صندوق رفاه دانشجویان
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 5 / داخلی 159
 
 نام محسن محسن یزدانی
 نام خانوادگی یزدانی
 ایمیل m.yazdani@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول روابط عمومی و دفتر مدیریت
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 6 / داخلی 8
 
رفتن به بالای صفحه