مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
 نام شبر شبر فیروزیان
 نام خانوادگی فیروزیان
 ایمیل firoozian@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول امور دانشجویی
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن طبقه اول / داخلی 115
 
 نام شید الله
 نام خانوادگی عابدی
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات
 آدرس و تلفن درب ورودی / 107
 
 نام مرتضی
 نام خانوادگی فتح پور کبریا
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام احسان
 نام خانوادگی خلیلی
 ایمیل
 سمت مسئول دبیرخانه / مسئول امور صندوق رفاه دانشجویان
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه 5 / داخلی 159
 
 نام علی محمد
 نام خانوادگی فیروزنژاد
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام حسین
 نام خانوادگی آقاجانی موزیرجی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام ابوالفضل
 نام خانوادگی رشید زرینی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام محسن
 نام خانوادگی یزدانی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام عارفه
 نام خانوادگی فقیهیان
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام سوده
 نام خانوادگی کیا کجوری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام هانیه
 نام خانوادگی رضایی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام کاظم
 نام خانوادگی احمدی گشنیانی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام محمدعلی
 نام خانوادگی عسگری
 ایمیل m.asgari@hadaf.ac.ir
 سمت مدیر امور آموزشی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه 1 / داخلی 123
 
 نام محمد
 نام خانوادگی رمضانی
 ایمیل m.ramezani@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول روابط عمومی و دفتر مدیریت
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 6 / داخلی 8
 
رفتن به بالای صفحه