مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
 نام سید حسن سید حسن کریمی
 نام خانوادگی کریمی
 ایمیل h.p.karimi@gmail.com
 سمت کارشناس آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 3 / داخلی 121
 
 نام محمد محمد فرقانی
 نام خانوادگی فرقانی
 ایمیل m.forghani@hadaf.ac.ir
 سمت مدیر تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه 5 / داخلی 153
 
 نام عارفه عارفه فقیهیان
 نام خانوادگی فقیهیان
 ایمیل a.faghihian@hadaf.ac.ir
 سمت امور فارغ التحصیلان
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 1 /داخلی 120
 
 نام سوده سوده کیا کجوری
 نام خانوادگی کیا کجوری
 ایمیل s.kia@hadaf.ac.ir
 سمت کارشناس آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 1 /داخلی 119
 
 نام هانیه
 نام خانوادگی رضایی
 ایمیل ha.rezaei@hadaf.ac.ir
 سمت
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه 5 / داخلی 181
 
 نام محمدعلی محمدعلی عسگری
 نام خانوادگی عسگری
 ایمیل m.asgari@hadaf.ac.ir
 سمت مدیر امور آموزشی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن طبقه 1 / داخلی 123
 
رفتن به بالای صفحه