دفترچه تلفن موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1معاون پژوهشی و فناوری - 168 - ---
2امور کلاس هاآقای کریمی141 - ---
3دفتر تربیت بدنی و امور ورزشی - 116 - ---
4دفتر کارشناسان مشاوره دانشجویی - 116 - ---
5دفتر بسیج - 113 - ---
6روابط عمومی و دفتر مدیریت - 175 - ---
7سایت مرکزی - 108 - ---
8نگهبانی - 107 - ---
9انتشارات - 106 - ---
10معاون فنی و عمرانی - 167 - ---
رفتن به بالای صفحه