دفترچه تلفن موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1مدیر امور آموزشآقای عسگری123 - ---
2آموزشخانم کیا119 - ---
3آموزشآقای محسن یزدانی121 - ---
4آموزش / کارشناس امور فارغ التحصیلانخانم فقیحیان120 - ---
5امور دانشجوییآقای فیروزیان115 - ---
6امور فرهنگیآقای مهندس ابراهیمیان115 - ---
7تاسیسات و تعمیر و نگهداریآقای فتح پور158 - ---
8امور آزمایشگاه ها و کارگاه هاآقای مهندس محمد فرقانی153 - ---
9دبیر خانهآقای احسان خلیلی159 - ---
10صندوق رفاه دانشجویانآقای احسان خلیلی159 - ---
رفتن به بالای صفحه