دفترچه تلفن موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
11معاون اداری و مالی - 169 - ---
12معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی - 166 - ---
13گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات - 152 - ---
14گروه معماریآقای مهندس یاسری155 - ---
15گروه برقآقای دکتر ابراهیمی155 - ---
16حراست - 172 - ---
17امور اداری و مالیآقای فیروزمنش171 - ---
18امور مالیآقای احمدی122 - ---
19صندوق رفاه دانشجویانآقای احسان خلیلی159 - ---
20دبیر خانهآقای احسان خلیلی159 - ---
رفتن به بالای صفحه