بروزرسانی: 8:10:50 1402/06/14 شورای فرهنگی

شوراى فرهنگی موسسه

شورای فرهنگی موسسه به منظور مشاركت در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای فرهنگی در موسسه تشكیل شده است. این شورا بعنوان یك شورای كارشناسی، برنامه ریزی اجرائی و هماهنگی اجرائی ایفای نقش می‌نماید‌.‌
برنامه های طراحی شده توسط كارشناسان مورد بحث قرار گرفته و پس از تصویب نهایی به شورای فرهنگی موسسه ارجاع می شود.​

 اعضای شورا ی فرهنگی موسسه:

  1. حجت الاسلام دکتر سید حسین ابراهیمیان
  2. دکتر اسماعیل یزدانی
  3.  دکتر عبدالحسین طحانی
  4.  مهندس عباسعلی فرقانی 
  5. دکتر حمید رضایی
  6. دکتر حسن آبروش
  7. مهندس موسی خلیلی
  8.  مهندس سید مهدی ابراهیمیان
رفتن به بالای صفحه