مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
 نام محمد
 نام خانوادگی فرقانی
 ایمیل
 سمت مسئول امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن طبقه 5 / داخلی 153
 
رفتن به بالای صفحه