مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی هدف
 نام مرتضی مرتضی فتح پور کبریا
 نام خانوادگی فتح پور کبریا
 ایمیل m.fathpoor@hadaf.ac.ir
 سمت مسئول تاسیسات و انبار
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن طبقه 4 / داخلی 158
 
رفتن به بالای صفحه