بروز رسانی: 1401/06/15 مدیریت
 
 
 

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مدیریت فناوری اطلاعات

کسب و کار الکترونیک

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2

مدیریت کسب و کار

بازاریابی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 

 
 
 

مقطع کارشناسی پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مدیریت صنعتی

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

1 مدیریت بازرگانی - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 

 
 
 

 

مقطع کاردانی پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

امور اداری

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 رفتن به بالای صفحه