اخبار معاونت

فرم‌های آموزشی

 • فرم احتساب امتیاز مقالات پژوهشی بیشتر [دانلود]
 • فرم تمدید پروژه / کار آموزی بیشتر [دانلود]
 • فرم های کار آموزی بیشتر [دانلود]

  زمان بندی اخذ واحد کارآموزی رشته ها و مقاطع مختلف

  کارآموزی

  زمان اخذ

  تعداد ساعات کارآموزی

  کاردانی الکترونیک

  تابستان سال دوم تحصیلی

  240 ساعت

  کاردانی قدرت

  تابستان سال دوم تحصیلی

  240 ساعت

  کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

  بعد از گذراندن 56 واحد درسی

  360 ساعت

  کارشناسی ناپیوسته قدرت

  بعد از گذراندن حداقل 60 واحد درسی

  274 ساعت

  کارشناسی ناپیوسته شبکه های انتقال و توزیع

  بعد از ترم دوم

  360 ساعت

  کارشناسی ناپیوسته کنترل و ابزار دقیق

  ترم سوم به بعد

  240 ساعت

  کارشناسی ناپیوسته ICT

  گذراندن حداقل 55 واحد درسی

  120 ساعت

  کارشناسی پیوسته قدرت

  بعد از ترم 6

  300 ساعت

 • فرم های پروژه بیشتر [دانلود]

دسترسی سریع

رفتن به بالای صفحه