اطلاعیه

اطلاعیه جدید - تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال 971 ( مهم )

بسمه تعالی پیرو درخواستهای مکرر دانشجویان عزیز ، انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 ( 971 ) تا روز شنبه مورخ 7 مهر ماه سال جاری تمدید گردیده است. شایان ذکر است ، این تاریخ قابل تمدید نبوده و دانشجویانی که تا تاریخ مذکور انتخاب واحد ننمایند. دانشجوی منصرف از تحصیل محسوب و مطابق مقررات آموزشی مربوطه با افراد ذیربط رفتار خواهد شد. امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه
1397/07/02

اطلاعیه جدید - تمدید مهلت ثبت نام از پذیرفته شدگان جدید

بسمه تعالی ضمن عرض تعزیت و تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان با توجه به درخواست مکرر پذیرفته شدگان، مهلت ثبت نام از پذیرفته شدگان جدیدالورود کلیه مقاطع تا روز پنجشنبه مورخ 5 مهرماه تمدید می گردد. امور آموزشی موسسه
1397/06/31
رفتن به بالای صفحه