اطلاعیه

اطلاعیه تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال 972 ( مهم )

اطلاعیه تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال 972 ( مهم ) پیرو درخواستهای مکرر دانشجویان عزیز، انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 (972) تا روز سه شنبه مورخ 30 بهمن ماه سال جاری تمدید گردیده است. شایان ذکر است ، این تاریخ قابل تمدید نبوده و دانشجویانی که تا تاریخ مذکور انتخاب واحد ننمایند. دانشجوی منصرف از تحصیل محسوب و مطابق مقررات آموزشی مربوطه با افراد ذیربط رفتار خواهد شد. امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه
1397/11/15

دروس ارائه شده در نیمسال 972

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 (972)
1397/11/04
رفتن به بالای صفحه