بروز رسانی: 1400/06/18 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 
 
 

مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2

مهندسی فناوری اطلاعات

IT

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

3

مهندسی فناوری اطلاعات

شبکه های کامپیوتری

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

4 مهندسی فناوری اطلاعات - جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کارشناسی  پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

3

مهندسی کامپیوتر

فناوری اطلاعات

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2

مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

3

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

ICT

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کاردانی پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

نرم افزار کامپیوتر

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 

 رفتن به بالای صفحه