بروز رسانی: 1400/11/25 مهندسی صنایع
 
 
 

مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم ها

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کارشناسی  پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی صنایع

ورودی 98 و بعد از آن

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

1 مهندسی صنایع ورودی قبل از 98 جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 رفتن به بالای صفحه