بروز رسانی: 1400/06/01 مهندسی صنایعمقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم ها

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کارشناسی  پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی صنایع

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 رفتن به بالای صفحه