بروز رسانی: 1397/10/25 مهندسی برق

مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی برق

مدارهای مجتمع الکترونیک

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2

مهندسی برق

سیستم های قدرت

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

3

مهندسی برق

کنترل

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

4

مهندسی برق

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کارشناسی  پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی برق

الکترونیک

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2

مهندسی برق

قدرت

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

3

مهندسی پزشکی

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

4

مهندسی انرژی

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی تکنولوژی  الکترونیک

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2

مهندسی تکنولوژی  برق-قدرت

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

3

مهندسی تکنولوژی  شبکه های انتقال و توزیع

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

4

مهندسی تکنولوژی  کنترل و ابزار دقیق

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کاردانی پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

الکتروتکنیک

برق صنعتی

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2

الکتروتکنیک

تأسیسات الکتریکی

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

3

الکترونیک

الکترونیک عمومی

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

4

صنایع فلزی

جوشکاری

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کاردانی ناپیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

فنی برق

الکترونیک

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

غیرفعال

2

فنی برق

قدرت

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

غیرفعال

 رفتن به بالای صفحه