بروز رسانی: 1398/07/07 معماری
 
 
 

مقطع کارشناسی پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

مهندسی معماری

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 
 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

علمی کاربردی معماری

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2

مهندسی تکنولوژی  شهرسازی

-

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

مقطع کاردانی پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

نقشه کشی معماری

معماری

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 رفتن به بالای صفحه