بروز رسانی: 1400/06/18 حقوق
 
 
 

مقطع کارشناسی پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

حقوق

حقوق

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسی

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

2 حقوق خصوصی جهت دریافت فایل کلیک نمایید جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 

 

 رفتن به بالای صفحه