بروز رسانی: 1399/07/02 حقوقمقطع کارشناسی پیوسته

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

حقوق

حقوق

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 


مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان رشته

گرایش

چارت رشته

سرفصل دروس

1

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسی

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

جهت دریافت فایل کلیک نمایید

 
رفتن به بالای صفحه