4405 برگزاری اولین جلسه دفاعیه دانشجوی ارشد برون مرزی در رشته مدیریت بازرگانی
برگزاری اولین جلسه دفاعیه دانشجوی ارشد برون مرزی در رشته مدیریت بازرگانی

برگزاری اولین جلسه دفاعیه پایان نامه دانشجوی ارشد برون مرزی در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه افغانستان توسط دکتر زین العابدین رحمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه هدف) در تاریخ 1396/12/9 بصورت ویدئو کنفرانس در این دانشگاه برگزار شد.

آقای محمد طاهر رسولی از هرات افغانستان از پایان نامه خود تحت عنوان بررسی تاثیر منابع انسانی بر کسب مزیت رقابتی مطالعه موردی بانک مرکزی افغانستان از پایان نامه خود دفاع نمودند که در این جلسه آقای عبداسلام سکوت بعنوان استاد مشاور و آقای دکتر سیدمحمد باقری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بعنوان استاد داور شرکت داشتند.

ضمنا آقای دکتر رحمانی در ادوار گذشته جهت تدریس علاوه بر کشور افغانستان به کشورهای دیگر دنیا از جمله امارات ، بلاروس ،مالزی ، هندوستان و ... سفر نموده اند.تاریخ انتشار: 15:13:37 1396/12/09
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه