3985 زمان نماز و ناهار همکاران مؤسسه از مهر ماه سال 1395
زمان نماز و ناهار همکاران مؤسسه از مهر ماه سال 1395

بسمه تعالی

مؤسسه آموزش عالی هدف

 

اطلاعیه زمان نماز و ناهار همکاران مؤسسه از مهر ماه سال 1395

 قابل توجه دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم موسسه :

بدینوسیله به اطلاع می رساند از مهرماه سال جاری وقت نماز و ناهار همکاران از اذان ظهر شرعی به مدت 45 دقیقه می باشد.

لذا خواهشمندیم ارباب رجوعان محترم جهت رسیدگی به امورات اداری در بازه زمانی فوق الذکر مراجعه نفرمایند.

     امور دانشجویی و روابط عمومی مؤسسهتاریخ انتشار: 9:26:20 1395/08/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه