5054 شماره سامانه پیامکی مؤسسه
 شماره سامانه پیامکی مؤسسه

بسمه تعالی

مؤسسه آموزش عالی هدف

 اطلاعیه درخصوص شماره سامانه پیامکی مؤسسه

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند شماره سامانه پیامکی مؤسسه 50002030115000 می باشد، بنابراین سایر شماره های سامانه پیامکی برای این مؤسسه قابل استناد نمی باشد.

 

 

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی هدف

16 شهریور 1395تاریخ انتشار: 9:22:2 1395/08/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه