8619 زمان تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات نمرات دانشجویان ترم 952
ردیف استاد درس روز تاریخ ساعت مکان
1 استاد شیرگاهی پردازش موازی پنج شنبه 96/3/25 13:00 الی 14:00 طبقه 1
2 دکتر یزدانی نظریه بهینه سازی چهارشنبه 96/3/24 11:00 الی 12:00 طبقه 6
3 استاد یاسری گرافیک کامپیوتری چهارشنبه 96/3/24 12:00 الی 13:00 طبقه 2
4 استاد رضایی بالف ریاضی عمومی یکشنبه 96/3/28 10:00 الی 11:00 طبقه 2
5 استاد باکویی ریاضی کاربردی یکشنبه 96/3/28 13:00 الی 14:00 طبقه 2
6 استاد باکویی ریاضی پیش یکشنبه 96/3/28 15:00 الی 16:00 طبقه 2
7 استاد بذرام طراحی خطوط انتقال پنج شنبه 96/3/25 11:00 الی 12:00 طبقه 2
8 استاد عالمی نژاد تاریخ اسلام دوشنبه 96/3/29 10:30 الی 11:30 طبقه 2
9 استاد پناه طراحی الگوریتم دوشنبه 96/3/29 9:30 الی 10:30 طبقه 2
10 استاد پناه ساختمان داده ها دوشنبه 96/3/29 11:00 الی 12:00 طبقه 2
11 استاد پناه پایگاه داده ها (کاردانی) دوشنبه 96/3/29 12:00 الی 13:00 طبقه 2
12 دکتر آبروش عایق و فشار قوی یکشنبه 96/3/28 10:00 الی 11:00 طبقه 6
13 دکتر آبروش رله و حفاظت یکشنبه 96/3/28 11:00 الی 12:00 طبقه 6
14 استاد نبوی اقتصاد کلان دوشنبه 96/3/29 12:00 الی 13:00 طبقه 2
15 استاد نبوی اصول علم اقتصاد دوشنبه 96/3/29 13:00 الی 14:00 طبقه 2
16 استاد عابدین یزدانی هوش مصنوعی یک شنبه 96/3/28 13:00 الی 14:00 طبقه 2
17 استاد عابدین یزدانی اصول طراحی کامپایلر یک شنبه 96/3/28 14:00 الی 15:00 طبقه 2
18 دکتر طحانی * کلیه دروس چهار شنبه 96/3/31 13:30 الی 18:00 طبقه 6
19 دکتر یزدانی نظریه بهینه سازی دوشنبه 96/3/29 15:00 الی 16:00 طبقه 6
20 دکتر یزدانی کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری دوشنبه 96/3/29 15:00 الی 16:00 طبقه 6
21 استاد باباجانی کلیه دروس پنج شنبه 96/4/1 9:00 الی 11:00 طبقه 2
22 استاد بوداغی فیزیک مکانیک سه شنبه 96/3/30 10:00 الی 11:00 طبقه 2
23 استاد بوداغی فیزیک 1 سه شنبه 96/3/30 11:00 الی 12:00 طبقه 2
24 استاد عشوری مخابرات و خطوط انتقال سه شنبه 96/3/30 9:00 الی 10:30 طبقه 2
25 استاد انوری سخت افزار 2 دوشنبه 96/3/29 8:00 الی 9:00 طبقه 2
26 استاد انوری معماری کامپیوتر دوشنبه 96/3/29 9:00 الی 10:00 طبقه 2
27 استاد باقریان ** تفسیر موضوعی قرآن کریم پنجشنبه 96/4/1 13:30 الی 15:00 طبقه 2
28 استاد رازقی ریاضی عمومی سه شنبه 96/3/30 12:00 الی 13:00 طبقه 2
29 استاد رضایی زبان فنی چهارشنبه 96/3/31 10:00 الی 12:00 طبقه 5
30 استاد رسولی نسب اصول حسابداری 2 چهارشنبه 96/3/31 10:00 الی 11:00 طبقه 2
31 استاد یاسری مدارهای منطقی چهارشنبه 96/3/31 10:00 الی 11:00 طبقه 2
32 استاد یاسری الکترونیک 1 چهارشنبه 96/3/31 11:00 الی 12:00 طبقه 2
33 استاد یاسری فیلتر و سنتز چهارشنبه 96/3/31 12:00 الی 13:00 طبقه 2
34 استاد یاسری فیزیک مدرن چهارشنبه 96/3/31 13:00 الی 14:00 طبقه 2
35 استاد شریعتی کلیه دروس چهارشنبه 96/3/31 12:00 الی 13:00 طبقه 2
36 استاد رستمی شبیه سازی کامپیوتری چهارشنبه 96/3/31 11:00 الی 12:00 طبقه 2
37 استاد وفائی نژاد کلیه دروس پنج شنبه 96/4/1 11:00 الی 13:00 طبقه 2
38 دکتر یزدانی محاسبات عددی چهارشنبه 96/3/31 11:30 الی 12:30 طبقه 6
39 استاد مهدوی برنامه سازی پیشرفته پنج شنبه 96/4/1 10:00 الی 11:00 طبقه 2
40 استاد مجیدی کلیه دروس چهارشنبه 96/3/31 10:00 الی 12:00 طبقه 2
41 استاد ابراهیم نژاد ترمودینامیک چهارشنبه 96/3/31 10:00 الی 11:00 طبقه 2
42 استاد رخت اعلی کلیه دروس پنج شنبه 96/4/1 11:00 الی 12:00 طبقه 2
43 استاد کلانتری مهندسی نرم افزار 1 و 2 پنج شنبه 96/4/1 10:00 الی 12:00 طبقه 2
4/4 استاد نوری مدارهای الکتریکی 2 پنج شنبه 96/4/1 13:00 الی 14:00 طبقه 2
45 استاد نوری الکترونیک قدرت 1 پنج شنبه 96/4/1 14:00 الی 15:00 طبقه 2
46 استاد نعمت زاده کلیه دروس چهار شنبه 96/4/7 11:00 الی 13:00 طبقه 2
47 استاد یاسری کنترل کننده صنعتی پنجشنبه 96/4/1 13:00 الی 14:00 طبقه 2
48 استاد حیدری هیدرولیک و پنوماتیک پنجشنبه 96/4/1 10:30 الی 11:30 طبقه 2
49 استاد شعبان پور زبان پیش و زبان فنی چهارشنبه 96/4/7 8:30 الی 9:30 طبقه 2
50 استاد فاطمه یزدانی معادلات دیفرانسیل چهارشنبه 96/4/7 10:00 الی 11:00 طبقه 2
51 استاد رحیمی تاسیسات الکتریکی چهارشنبه 96/4/7 8:00 الی 9:00 طبقه 2
52 استاد کعبه کلیه دروس چهارشنبه 96/4/7 8:00 الی 9:00 طبقه 2
53 دکتر یزدانی آشنایی با مبانی دفاع مقدس چهارشنبه 96/4/7 11:00 الی 12:00 طبقه 6
54 استاد حسن پور روشنایی فنی و اصول اندازه گیری چهارشنبه 96/4/7 9:00 الی 10:00 طبقه 2
55 استاد شیرگاهی ارزیابی کارایی سیستمهای کامپیوتری چهارشنبه 96/4/7 8:00 الی 9:00 طبقه 2
56 استاد نیکجو آمار و احتمال چهارشنبه 96/4/7 15:30 الی 16:30 طبقه 2
57 استاد اسدلله پور کلیه دروس چهارشنبه 96/4/7 12:00 الی 13:00 طبقه 2
58 استاد طاهری مکانیک کاربردی چهارشنبه 96/4/7 15:00 الی 15:30 طبقه 2
59 استاد عسگری اصول سرپرستی چهارشنبه 96/4/7 14:00 الی 15:00 طبقه 2
60 استاد ملکی *** ایستایی 1(کاردانی) پنجشنبه 96/4/8 11:00 الی 13:00 طبقه2
61 استاد فاطمه ابراهیمی کلیه دروس پنجشنبه 96/4/8 10:00 الی 12:00 طبقه 2
62 استاد یعقوبی مهندسی نرم افزار پنجشنبه 96/4/8 8:00 الی 9:00 طبقه 2
63 استاد رضاییان محیطهای چند رسانه ای چهارشنبه 96/4/7 12:30 الی 13:30 طبقه 2
64 استاد رضاییان شبکه های کامپیوتری چهارشنبه 96/4/7 13:30 الی 14:30 طبقه 2
65 استاد رضاییان ریاضی گسسته چهارشنبه 96/4/7 14:30 الی 16:30 طبقه 2
66 استاد پناه سیستم عامل پنج شنبه 96/4/8 8:00 الی 9:00 طبقه 5
67 استاد پناه برنامه سازی پیشرفته پنج شنبه 96/4/8 9:00 الی 10:00 طبقه 5
68 استاد پناه پایگاه داده پنج شنبه 96/4/8 10:00 الی 11:00 طبقه 5
69 استاد قربانی پطرودی کلیه دروس پنج شنبه 96/4/8 11:00 الی 11:30 طبقه 2
70 استاد یاسری برنامه سازی سیستم ، اسمبلی و میکروپروسسور پنج شنبه 96/4/8 11:00 الی 12:00 طبقه 5
71 استاد صدر تجهیزات پست یک شنبه 96/4/11 14:30 الی 15:00 طبقه 2
72 استاد انیشه تکنیک پالس پنج شنبه 96/4/8 9:00 الی 10:00 طبقه 5
73 استاد انیشه سیگنال و سیستم پنج شنبه 96/4/8 10:00 الی 11:00 طبقه 5
74 استاد انیشه الکترو مغناطیس پنج شنبه 96/4/8 11:00 الی 12:00 طبقه 5
75 استاد یزدانی ذخیره و بازیابی یک شنبه 96/4/11 10:00 الی 11:00 همکف
76 استاد نیکزاد کلیه دروس پنج شنبه 96/4/8 10:00 الی 11:00 طبقه 2
77 استاد سیدی کلیه دروس یک شنبه 96/4/11 9:00 الی 10:00 طبقه 2
78 استاد سجاد رمضانی تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی یک شنبه 96/4/11 14:00 الی 14:30 طبقه 1
79 استاد عباسی طراحی معماری داخلی یک شنبه 96/4/11 11:00 الی 12:00 طبقه 1
80 استاد عباسی معماری معاصر یک شنبه 96/4/11 12:00 الی 13:00 طبقه 1
81 استاد عوازیان کلیه دروس سه شنبه 96/4/13 13:00 الی 14:00 طبقه 1
82 استاد فلاح نژاد زبان فارسی سه شنبه 96/4/13 11:00 الی 12:00 طبقه 1
83 استاد صالحی انقلاب اسلامی چهار شنبه 96/4/14 8:30 الی 9:30 طبقه 1
84 استاد اسماعیلی کلیه دروس چهار شنبه 96/4/14 12:00 الی 13:00 طبقه 1
85 دکتر آبروش حفاظت پیشرفته چهارشنبه 96/4/14 14:30 الی 15:30 طبقه 6
86 دکتر آبروش حفاظت و رله ها (کاردانی) چهارشنبه 96/4/14 15:30 الی 16:30 طبقه 6
87 استاد برزگر سیستمهای توزیع شده چهارشنبه 96/4/14 13:00 الی 14:00 طبقه 1
88 استاد ابراهیمی کلیه دروس سه شنبه 96/4/20 11:00 الی 12:00 طبقه 5
89 استاد انیشه مدار مجتمع خطی سه شنبه 96/4/20 9:00 الی 10:00 طبقه 5
90 استاد انیشه سمینار سه شنبه 96/4/20 10:00 الی 11:00 طبقه 5
91 دکتر یوسف قلی پور کلیه دروس سه شنبه 96/5/3 8:00 الی 9:00 طبقه 1

 

* تجدید نظرخواهی کلیه دروس دکتر طحانی تا تاریخ 1396/3/31 از طریق آدرس ایمیل a.tahani@hadaf.ac.ir نیز امکان پذیر می باشد .
** قابل توجه دانشجویان استاد باقریان ، به همراه داشتن برگه میانترم جهت رسیدگی به نمرات الزامی است .
*** قابل توجه دانشجویان استاد ملکی می بایست تمرینات تعیین شده ، توسط همه دانشجویان حل و ارائه گردد.


تاریخ انتشار: 10:20:21 1396/03/21
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه