595 اطلاعیه تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال 972 ( مهم )
اطلاعیه تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال 972 ( مهم )

پیرو درخواستهای مکرر دانشجویان عزیز، انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 (972) تا روز سه شنبه مورخ 30 بهمن ماه سال جاری تمدید گردیده است. شایان ذکر است ، این تاریخ قابل تمدید نبوده و دانشجویانی که تا تاریخ مذکور انتخاب واحد ننمایند. دانشجوی منصرف از تحصیل محسوب و مطابق مقررات آموزشی مربوطه با افراد ذیربط رفتار خواهد شد.

امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه


دانلود فایل پیوستی

تاریخ انتشار: 10:40:5 1397/11/15
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه