208 تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال 971 (مهم)

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند ، بمنظور رفاه حال دانشجویان ، انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 ( 971 ) تا روز یکشنبه تاریخ 1 مهر ماه سال جاری تمدید گردیده است.

شایان ذکر است این تاریخ قابل تمدید نبوده و هر گونه مسئولیت عدم اخذ واحد متوجه دانشجویان مربوطه می باشد. 

امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسهتاریخ انتشار: 15:5:59 1397/06/27
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه