1850 زمان تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات نمرات دانشجویان ترم 962
ردیف استاد درس روز تاریخ ساعت مکان
1 استاد مجیدی نظریه زبان ماشین ها پنجشنبه 97/3/24 9:00 الی 10:00 طبقه 1
2 استاد مجیدی تعامل انسان با کامپیوتر پنجشنبه 97/3/24 11:00 الی 12:00 طبقه 1
3 استاد رضایی شبکه های کامپیوتری سه شنبه 97/3/22 9:00 الی 10:00 طبقه 5
4 استاد پناه ساختمان داده سه شنبه 97/3/22 10:30 الی 11:30 طبقه 1
5 استاد پناه طراحی صفحات وب سه شنبه 97/3/22 11:30 الی 12:30 طبقه 1
6 استاد باکویی ریاضی عمومی 1 چهارشنبه 97/3/23 12:30 الی 13:30 طبقه 1
7 استاد کلانتری آزمون نرم افزار و روشهای رسمی چهارشنبه 97/3/30 11:00 الی 12:00 طبقه 1
8 استاد هادی یزدانی کلیه دروس دوشنبه 97/3/21 15:30 الی 16:00 همکف
9 استاد رستمی هوش مصنوعی چهار شنبه 97/3/30 9:30 الی 10:30 طبقه 1
10 استاد باباجانی کلیه دروس دو شنبه 97/3/28 9:30 الی 10:30 طبقه 1
11 استاد مهدی پور اصول حسابداری 2 پنج شنبه 97/3/24 10:00 الی 12:00 طبقه 1
12 استاد محمودی طراحی پستهای فشار قوی و پروژه دوشنبه 97/3/28 15:00 الی 15:30 طبقه 1
13 استاد بابکی فیزیک پیش و فیزیک مکانیک سه شنبه 97/3/29 14:00 الی 15:00 طبقه 1
14 استاد باکویی ریاضی عمومی 2 و کاربردی سه شنبه 97/3/29 10:30 الی 11:30 طبقه 1
15 استاد پناه پایگاه داده (کاردانی) دوشنبه 97/3/28 11:00 الی 12:00 طبقه 1
16 استاد پناه شیوه ارائه مطالب دوشنبه 97/3/28 12:00 الی 13:00 طبقه 1
17 استاد پناه طراحی الگوریتمها سه شنبه 97/3/29 10:30 الی 11:30 طبقه 1
18 استاد انوری سخت افزار 2 یکشنبه 97/3/27 10:00 الی 11:00 طبقه 1
19 استاد انوری معماری کامپیوتر یکشنبه 97/3/27 11:00 الی 12:00 طبقه 1
20 دکتر طحانی * ماشین 3 سه شنبه 97/3/29 14:00 الی 15:00 طبقه 6
21 استاد فاطمه یزدانی ریاضی 2 سه شنبه 97/3/29 10:00 الی 11:00 طبقه 1
22 استاد رضائیان ریاضی گسسته دوشنبه 97/3/28 14:00 الی 15:00 طبقه 1
23 استاد رضائیان برنامه نویسی دوشنبه 97/3/28 15:00 الی 16:00 طبقه 1
24 استاد رشمانلو ریاضیات مهندسی سه شنبه 97/3/29 9:00 الی 10:00 طبقه 1
25 استاد حسن پور روشنایی فنی سه شنبه 97/3/29 11:30 الی 12:00 طبقه 1
26 استاد رستمی شبیه سازی چهار شنبه 97/3/30 10:30 الی 11:00 طبقه 1
27 استاد رسولی نسب حسابداری مالی یک شنبه 97/4/3 9:00 الی 10:00 طبقه 1
28 استاد انیشه الکترو مغناطیس سه شنبه 97/3/29 12:00 الی 13:00 طبقه 1
29 استاد انیشه کنترل خطی سه شنبه 97/3/29 13:00 الی 14:00 طبقه 1
30 استاد پناه سیستمهای عامل چهارشنبه 97/3/30 9:30 الی 10:30 طبقه 1
31 استاد رازقی کلیه دروس پنج شنبه 97/3/31 10:00 الی 11:00 طبقه 1
32 استاد پناه پایگاه داده ها چهارشنبه 97/3/30 10:30 الی 11:30 طبقه 1
33 استاد انیشه سیگنال و سیستم چهارشنبه 97/3/30 13:00 الی 14:00 طبقه 1
34 استاد عوازیان کلیه دروس یکشنبه 97/4/3 9:00 الی 10:30 طبقه 2
35 استاد کلانتری مهندسی نرم افزار یکشنبه 97/4/3 9:00 الی 10:00 طبقه 2

* تجدید نظرخواهی کلیه دروس دکتر طحانی تا تاریخ 1397/3/29 از طریق آدرس ایمیل a.tahani@hadaf.ac.ir نیز امکان پذیر می باشد .تاریخ انتشار: 10:21:57 1397/03/19
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه