1224 تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال 962

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند ، بمنظور رفاه حال دانشجویان ، انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 (962) تا روز دوشنبه تاریخ  23 بهمن ماه سال جاری تمدید گردیده است. شایان ذکر است این تاریخ قابل تمدید نبوده و هر گونه مسئولیت عدم اخذ واحد متوجه دانشجویان مربوطه می باشد.

 امور آموزشی موسسهتاریخ انتشار: 13:24:9 1396/11/16
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه