630 زمان تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات نمرات دانشجویان ترم 992
ردیف استاد درس روز تاریخ ساعت مکان
1 دکتر یزدانی محاسبات عددی یک شنبه 20 / 4 / 1400 - yazdani169@gmail.com
2 استاد عالمی نژاد مبانی جامعه شناسی پنجشنبه 10 / 4 / 1400 10:00 الی 12:00 09113545736 whatsapp
3 استاد عالمی نژاد انقلاب اسلامی پنجشنبه 10 / 4 / 1400 12:00 الی 13:00 09113545736 whatsapp
4 استاد محمدی فارسی عمومی چهارشنبه 16 / 4 / 1400 10:00 الی 11:00 گروه whatsapp
5 استاد رشمانلو ریاضیات مهندسی یکشنبه 13 / 4 / 1400 12:00 الی 13:00 09384012972 whatsapp
6 استاد رشمانلو ریاضی کاربردی 2 یکشنبه 13 / 4 / 1400 13:00 الی 14:00 09384012972 whatsapp
7 دکتر یزدانی معادلات دیفرانسیل یک شنبه 20 / 4 / 1400 - yazdani169@gmail.com
8 استاد ابراهیمی برنامه نویسی کامپیوتر چهارشنبه 16 / 4 / 1400 10:00 الی 11:00 گروه whatsapp
9 استاد ابراهیمی ساختمان گسسته دو شنبه 21 / 4 / 1400 10:00 الی 11:00 گروه whatsapp
10 استاد شیرگاهی امنیت شبکه و سیستم عامل پیشرفته یک شنبه 20 / 4 / 1400 - گروه whatsapp
11 دکتر رضایی سمینار(گروه برق) دو شنبه 21 / 4 / 1400 12:00 الی 13:00 گروه whatsapp
12 استاد بوداغی کلیه دروس دو شنبه 21 / 4 / 1400 9:00 الی 11:00 گروه whatsapp
13 دکتر رضایی تئوریهای مدیریت سه شنبه 22 / 4 / 1400 12:00 الی 13:00 گروه whatsapp
14 دکتر آبروش حفاظت و رله ها چهار شنبه 23 / 4 / 1400 9:00 الی 10:00 abravesh.hassan@gmail.com
15 دکتر آبروش عایق و فشارقوی چهار شنبه 23 / 4 / 1400 10:00 الی 11:00 abravesh.hassan@gmail.com
16 دکتر آبروش مدار2 چهار شنبه 23 / 4 / 1400 11:00 الی 12:00 abravesh.hassan@gmail.com
17 دکتر آبروش فناوری عایق ها و فشارقوی چهار شنبه 23 / 4 / 1400 13:00 الی 14:00 abravesh.hassan@gmail.com
18 استاد ابراهیمی شبکه های کامپیوتری چهار شنبه 23 / 4 / 1400 10:00 الی 11:00 گروه whatsapp
19 استاد نیکجو کلیه دروس پنج شنبه 24 / 4 / 1400 - shnikju@gmail.com
20 دکتر رضایی روش تحقیق و سمینار گروه مدیریت یک شنبه 27 / 4 / 1400 13:00 الی 14:00 گروه whatsapp
21 دکتر رضایی سمینار گروه حقوق دو شنبه 28 / 4 / 1400 13:30 الی 14:30 گروه whatsapp

 

 


تاریخ انتشار: 13:7:48 1400/04/08
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه