990 اطلاعيه مهم- جديد " ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد و كارشناسي پيوسته بر اساس سوابق تحصيلي ورودي بهمن 1399"

به اطلاع كليه پذيرفته شدگان بر اساس سوابق تحصيلي بهمن ماه 1399 در مقاطع كارشناسي ارشد و كارشناسي پيوسته روزانه اين واحد دانشگاهي ميرساند؛ بمنظور ثبت نام اوليه از طريق منوي " ثبت نام غيرحضوري " در سايت دانشگاه اقدام و مطابق تقويم آموزشي دانشگاه از تاريخ 12/11/99 الي 16/11/99 ثبت نام نهايي و انتخاب واحد خود را انجام دهند.

امور آموزشي و تحصيلات تكميليتاریخ انتشار: 10:11:27 1399/10/18
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه