1713 زمان رسیدگی به نمرات و تجدید نظر امتحانات نیمسال 943

بسمه تعالی
موسسه آموزش عالی هدف

 

 به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند
جهت رسیدگی به نمرات می بایست در زمان های مقرر شده مراجعه نمایید و در غیر این صورت به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چاپ این صفحه

ردیف

نام و نام خانوادگی مدرس

درس

روز

تاریخ

زمان

مکان

1

استاد باکویی

ریاضی کاربردی

یک شنبه

17 / 5 / 95

15:00 الی 16:00

طبقه 1

2

استاد رازقی

ریاضی عمومی

یک شنبه

17 / 5 / 95

10:00 الی 11:00

طبقه 1

3

استاد بهناز هادی

کنترل خطی

دو شنبه

18 / 5 / 95

10:30 الی 11:30

طبقه 1

4

استاد اسماعیلی

محاسبات عددی

دو شنبه

18 / 5 / 95

11:00 الی 12:00

طبقه 1

5

استاد نیکجو

آمار و احتمالات

سه شنبه

19 / 5 / 95

8:00 الی 9:00

طبقه 1

5

استاد فاطمه یزدانی

معاذلات دیفرانسیل

دو شنبه

18 / 5 / 95

9:30 الی 10:30

طبقه 1

6

استاد اسماعیلی

ریاضی مهندسی

سه شنبه

19 / 5 / 95

8:30 الی 9:30

طبقه 1

7

استاد صالحی

ریشه های انقلاب

دو شنبه

18 / 5 / 95

12:00 الی 13:00

طبقه 1

 

 امور آموزش موسسهتاریخ انتشار: 9:13:54 1395/08/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه